mandag 1. februar 2010-LE ROMANTISME
-

Romantikken var Europas siste store kulturepoke. Den startet på slutten av 1700-tallet og varte til midten av 1800-tallet. Det var en slags reaksjon på opplysningstiden. Stikkord som følelse, fantasi, lengsel og nasjonalisme var i fokus. Slik som i renessansen var enkelt mennesket i fokus. Det å utrykke seg gjennom kunsten var veldig viktig. De som var romantikkere var som oftest unge menn/studenter, så deler av romantikken var et slags ungdoms oppfør.

Naturen var også viktig i romantikken. Roussau uttalte "tilbake til naturen". Naturen var nesten noe gudommelig. Hele unvierset bygget på naturen og det var ikke måte på hvor flott naturen var. Først hadde vi universalromantikken senere kom nasjonalromantikken. Det var fra denne tiden vi finner vakkre idylliske bilder som "brudeferden", som er en av de mest kjente. Før romantikken v
ar de fleste i Norge analfabetister, men etter hvert begynte flere og flere og lære og lese og skrive. Da fikk vi noen kjente diktere og forfattere. Henrik Wergeland er en av de mest sentrale. Romantikken var en vidunderlig tid på mange måter. Menneskene ble mere frigjort og man skulle tenke utenfor boksen!


 
Header Image by Colorpiano Illustration